This is your default notification bar which you can use to announce a sale or discount.

Vi är Project Soulidarity

Projektet är ett samverkansnätverkt startat och drivs av föreningen Soulidarity and Human Rights för att hjälpa unga vuxna i utsatthet. Sedan maj 2020 har vi verkat för att fler ska få tillgång till bostad, mat, utbildning, psykosocial vård och juridisk rådgivning. En trygg plats att växa och utvecklas.

Vandra för amnesti.

Under 2021 vandrar vi tillsammans för amnesti. På initiativ av Project Soulidarity’s volontärer för att uppmärksamma situationen för unga ensamkommande i Sverige. För att fler ska ges amnesti och för att främja en human migrationspolitik.

Ta bort de orimliga kraven i Nya gymnasielagen

Under tre veckor i december 2020 genomförde Fryshuset kampanjen i samverkan med Soulidarity & HR.

Syftet är att synliggöra de orimliga krav som ställs på ungdomar som fått stanna i Sverige genom Nya Gymnasielagen.

Remissyttrande SOU 2020:54

Project Soulidarity har lämnat in ett remissyttrande med synpunkter på SOU 2020:54 ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”

sv_SESwedish