This is your default notification bar which you can use to announce a sale or discount.

Project Soulidarity


Project Soulidarity har varit verksamt sedan april 2020 och är ett nätverk med ett flera organisationer. Nätverket har en styrgrupp som består av representanter från olika delar av nätverket, för närvarande; Röda Korset, Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén, War Child, Ny Gemenskap och Fryshuset. Under förra året bidrog alla som är i styrgruppen med ekonomiska medel, direkt eller indirekt, för att genomföra projektet. Även aktörer utanför styrgruppen bidrog med ekonomiska medel, däribland Stockholms Stadsmission som bidrog till möjligheten att korrigera det ekonomiska underskottet som uppstod under 2020, samt Röda Korsets Ungdoms Förbund som bidragit med medel till praktiska aktiviteter.
Det primära uppdraget är att hjälpa unga i utsatthet med tak över huvudet, mat och tillgång till psykosocialvård & hälsa (MHPSS), i syfte att respektera varje individs rättigheter och autonomi. Vi har under första kvartalet direkt tillgodosett, minst 26- och upp till 35-platser per dygn. Under de kalla månaderna utökade vi verksamheten ytterligare för att människor inte skulle frysa ihjäl.

Under 2020 kunde målgruppen genom nätverket erbjudas mer än 7200 heldygn med ”tak över huvudet” och serverade mer än 21 600 måltider. Nätverket delade också ut matkassar till dem som inte fått sovplats. Vidare kunde nätverket direkt och/eller indirekt förmedla sjukvård och ge psykosocial stöttning och omsorg, vilket innefattar att hjälpa och motivera individer ur sin nuvarande levnadssituation för att finna hållbara och långsiktiga lösningar för ett samhällsenligt liv.
Stödet innefattas av flera delar och anpassas efter individ, resurs och mål. Arbetet består av bland annat hjälp till; fysisk & psykisk vård, kunskap & utbildning, rättshjälp, läxhjälp, terapeutiska samtal, fysisk aktivitet och liknande. Sammantaget har Project Soulidarity under 2020 mött ett par hundra individer som
direkt och/eller indirekt fått ta del av hjälpinsatser.

Huvudansvaret för den praktiska verksamheten ligger hos Soulidarity & HumanRights NGO

Kopplingar till FN:s Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling antogs av världens stats- och regeringschefer 2015. Målen syftar till att utrota hunger och fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.
Vi är självklart med och stöttar på alla områden vi kan.
Swish 1231761105
Swishnummer:123 176 1105

sv_SESwedish