Styrelse.

James Andersson

XX XXXXX

Verksamhetsledare och konceptutvecklare

james@soulidarityhr.com

 • Facebook
 • Twitter

Sharon Feldman

Program Manager

 • Facebook
 • Twitter

XXXXX

@soulidarityhr.com

 • Facebook
 • Twitter

Brian Wang

Secretary

 • Facebook
 • Twitter

XXXX

XXXXX

ilotta@soulidarityhr.com

 • Facebook
 • Twitter

Danny Williams

Restoration Coordinator

 • Facebook
 • Twitter

Siffror.