Näve pund

Samarbeten

Soulidarity & HumanRights  samverkar med många aktörer genom flera olika kanaler och nätverk. Verksamhetens engagemang börjar med god kommunikation som baseras på en gemensam förståelse om en humanitär värdegrund. Tillsammans arbetar vi för att finna lösningar och nya effektiva vägar, för att förebygga utanförskap, underlätta delaktighet och jämlika förutsättningar, samt att bidra till en hållbar värld.

VÅRA PARTNERS.

fryshuset.png
frälsningsarmen.png
nya rum.png
networks_MentalHealth.png
warchild.png
röda korset_webb.jpeg
röda korset ungdom webb.png
svenska kyrkan.png

 Möjliggörare.

Flera privata och ideella aktörer delar våra värderingar och stöttar vårt arbete; privatpersoner, företag, föreningar eller organisationer som delar våra grundvärderingar som alla på olika sätt  möjliggöra vårt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna och demokrati, vårt fortsätta engagemang att implementera Agenda 2030:s mål mot en jämlik och hållbar värld.

saw_logo.png
VFA logga.png
ambar-kopia-1024x572.png
Dryckesbutiken.png
Byracka.jpg
arbetskraftsförmedlingen.png
9fff6b_69d94b79417744a1b71210bb5ecb97c2_mv2.webp

Byracka

stadsmissionen.png

MHPSS & Agenda 2030 Workshop 

Tillsammans med nationella och internationella samhällsaktörer från alla sektorer deltar vi arbetet med att finna metoder för att främja arbetet med mentalhälsa och psykosocial vård & omsorg & Agenda 2030. Första workshopen gick av stapeln hösten 2021, varvid vi deltog i panelen, samt i det dynamiska arbetsflödet. Arbetet kommer fortsätta under kommande år och organiseras av Global Health and Psycho Social Support Network.

mhpss workshop.png

Project Soulidarity

Fokus att hjälpa unga i utsatthet med tak över huvudet, mat och tillgång till psykosocialvård och hälsa. På så sätt respekterar vi varje individs rättigheter och autonomi. Project Soulidarity tillgodoser mellan 25 och 35 sovplatser varje dygn.

Nätverket AMIRA

AMIRA-projektets mål är att förbättra och utöka Röda Korsets stöd vid avslag och återvändande.  Vårt engagemang i projektet utgår från individens perspektiv i relation till att främja principerna om autonomi och allas lika värde. Soulidaritys ståndpunkt är att alla människor ska ha likvärdiga val och möjligheter till liv och utveckling.

PROGRAM & PROJEKT.

SOULIDARITY & HUMAN RIGHTS jobbar på flera nivåer och möter utmaningar ur flera perspektiv.Vi förstår att det krävs en global transformationen inom flera områden för att möte de humanitära och planetära utmaningar som finns på såväl lokal som globalnivå. Vi anser att det inte räcker med att sluta eller begränsa det som är över tid är ohållbart. Vi behöver bemöta historiska problem genom att främja nytänkande och revolutionerande nya lösningar.

STÖTTA VÅRT ARBETE MED UNGA I UTSATTHET

VILL DU SAMARBETA MED OSS ELLER HAR FRÅGOR?  FYLL I FORMULÄRET SÅ HÖR VI AV OSS

Tack för ditt meddelande!