This is your default notification bar which you can use to announce a sale or discount.

Om oss

Soulidarity & Human Rights

Värdegrund

Vår verksamhet bygger på människovärde, rättvisa och autonomi. Det genomsyrar allt vi gör och vägleder besluten vi fattar. Vi utgår från förståelsen av begreppen som de formuleras i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och Regeringsformen 1 Kap 2 §.

Genom att stötta individen att utveckla sina egna styrkor och själva skapa möjligheter för framtiden tror vi att föreningen kan hjälpa till att lindra psykiskt lidande hos en utsatt målgrupp.

Vi tar strikt avstånd från all typ av diskriminering ex. rörande etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön och religiös åskådning. Inom ramen för samverkansnätverket kan vi åta oss specifika uppdrag med riktade hjälpinsatser där nöden kräver.

Klicka för att läsa våra stadgar (öppnas i ny flik)

sv_SESwedish