Knäande protestanter
Line separator

FÖR MÄNNISKOR
I UTSATTHET

Om Soulidarity & Human Rights

Med avstamp i de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 jobbar Soulidarity strategiskt, visionärt - och hands-on -  för samhällets mest utsatta. Bland annat genom att täcka basbehov som mat, tak över huvudet och samhörighet får människor en chans att hitta vägar framåt i livet. 

Project Soulidarity

Project Soulidarity är ett nätverk som genom samverkan agerar med och mellan olika aktörer i ett gemensamt syfte; att tillgodose humanitära insatser och lindra nöd. Samverkansaktörer i nätverket består av och civilsamhällesorganisationer som på olika sätt bidrar med resurser, erfarenhet, kompetens och kunskap som främjar det gemensamma huvudsyftet. 

Projektet har tagit form utifrån att flera aktörer gemensamt uppfattat och belyst att det finns ett ökat behov av hjälpinsatser för målgruppen unga 18 - 25 år, bland annat på grund det rådande världsomspännande allmänläget, global migration, Covid-19 och den ständigt föränderliga samhällssituationen.

AGENDA 2030

Vår koppling till de globala målen

De globala målen syftar till att utrota hunger och fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. FN har ringat in 17 områden och 169 delmål som behöver adresseras för att det ska lyckas. 


Agendan syftar till att bringa harmoni inom fem dimensioner "5p":  people, prosperity planet, partnership and peace

 

Soulidarity & Human Rights arbetar på flera olika områden med att implementera och främja de globala målen.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner.png

Läs om de globala målen på FN:s sida

Globalgoals.com

SAMVERKAN.

Starkare tillsammans! Soulidarity bygger på att flera organisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Här är våra största samverkansparter. 

röda korset_webb.jpeg
nya rum.png
svenska kyrkan.png
fryshuset.png
frälsningsarmen.png
stadsmissionen.png
networks_MentalHealth.png
röda korset ungdom webb.png
warchild.png